Trustpilot

  Rosenborg Billetter

Lagfaktafil:
  • Kallenavn: Troillongan ("The Troll Kids")
  • Opprettet: 1917
  • Motstandere: Molde
  • Registrer Målscorer: Harald Martin Brattbakk - 151
  • Registrer Signering: Rune Jarstein - £1.05mln

  Rosenborg Billetter